Bestyrelsen
Formand
Stig Pedersen - Vellerup.

Kasserer
Jeanet Berg Hoffmann - Jægerspris.

Sekretær
Per Deleurang Hansen - Kulhuse.

Bestyrelsesmedlem
Bo Normann - Østby.
Søren Andersen - Jægerspris.

Bestyrelsessuppleanter
Hanne Schneider - Vellerup.
Bob Davies - Østby.

Revisor
Gitte Jørgensen - Jægerspris.

Revisorsuppleant
Rikke S. Jensen - Jægerspris.


Bestyrelsen kan kontaktes på musikmellemfjordene@gmail.com