16. jun. 2017

Så kom svaret fra DJBFA!

Vi havde søgt om 25.000 kr. til i form af 3 koncerter i efteråret 2017 at kickstarte musikforeningen.

I svaret skriver de således:

Kære Stig Pedersen 
Musik mellem Fjordene

Vi takker for din ansøgning til DJBFAs Produktionspulje.

Vi har haft et stort og kvalificeret ansøgerfelt, men vi kan desværre ikke imødekomme din ansøgning denne gang.

Det betyder bestemt ikke, at dit arbejde ikke er kvalificeret, men da vi har modtaget 279 ansøgninger, der har søgt om i alt 8,5 mio. kr. og har 1 mio. kr. at fordele, har vi måttet træffe nogle svære valg. I alt har 186 ansøgninger fået afslag.
Vi har søgt at prioritere de i vores øjne mest visionære og markante ansøgninger, samt seriøsitet og sammenhæng i budget. Samtidig har vi også skelet til diversiteten.
Ansøgningerne er blevet behandlet af et udvalg, der er nedsat af DJBFAs bestyrelse.

Produktionspuljeudvalget laver én gang om året en beretning for, hvordan de har arbejdet og om selve grundlaget for udvælgelsen af de ansøgninger, der er imødekommet. Denne beretning kan du læse på DJBFAs hjemmeside under Søg legat/DJBFAs Produktionspulje.

Du er naturligvis velkommen til at søge Produktionspuljen igen. Der er 4 ansøgningsfrister om året. Vi gør opmærksom på, at der også er andre puljer i DJBFA, som muligvis kan være interessante for dig i forhold til dit virke. Du kan finde information om DJBFAs forskellige puljer, der kan støtte dit arbejde med at skabe ny musik på DJBFAs hjemmeside www.djbfa.dk – se under ”Søg legat”.  
               
De bedste hilsener
på vegne af Produktionspuljeudvalget


Det må vi så tage til efteretning og se at finde andre veje ...

Kender du til støttemuligheder hører vi gerne fra dig på musikmellemfjordene@gmail.com

Har du forøvrigt husket at melde dig ind? Ellers kan du gøre det sådan!